Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Pytania dotyczące pre-ICO i ICO MiraLab

Boję się ataku hakerskiego, jak bezpieczny jest wasz system?

Wszystkie komponenty systemu są całkowicie przedstawione przez rozwiązania open-source, kod źródłowy, który będzie dostępny na GitHub może zostać sprawdzony przez każdego. Platforma Mira jest zdecentralizowanym serwisem i potencjalnie nieautoryzowany dostęp do jakiegokolwiek elementu infrastruktury nie pozwoli hakerowi na dostęp do zawartości MiraBoxów. Używamy następujących algorytmów kryptograficznych do szyfrowania: AES-256 oraz ECC-Secp256k1. Zapewniają one bezpieczeństwo plików w MiraBoxach przed lokalnymi atakami brute force. (http://cryptome.org/aes-natsec.htm)

Dlaczego potrzebujesz ICO? Gdzie będą pieniądze?

Po co potrzebujecie ICO? Co się stanie z zebranymi pieniędzmi?Potrzebujemy ICO, aby przyspieszyć proces rozwoju, jak również rozwój produktu. Fundusze zostaną użyte do zachęcenia dodatkowych specjalistów, utrzymania infrastruktury oraz prowadzenia kampanii reklamowych i marketingowych.

Kto rozdystrybuuje tokeny i jak szybko je otrzymam po zakończeniu ICO?

Podczas pre-ICO, dystrybucja tokenów zostanie wykonana ręcznie. Tokeny zakupione podczas ICO zostaną przyznane automatycznie przez smart kontrakt. Rejestracja jest natychmiast po zaksięgowaniu funduszy do twojego konta.

Czy istnieje kampania nagród. Za jakie zadania zostaną przyznane tokeny?

Uruchamiamy kampanię nagród dla społeczności i liczymy na waszą pomoc w szerzeniu informacji na temat naszego produktu. Ogłoszenie zostanie dodane na Bitcointalk oraz na naszym blogu na Medium. Detale kampani nagród, dystrybucja tokenów oraz stawki są widoczne w ogłoszeniu.

Gdzie mogę zobaczyć postęp ICO oraz ile funduszy zostało zebranych?

Proces zbierania funduszy zostanie pokazany na stronie głównej w czasie rzeczywistym.

Jaki jest minimalny próg przystąpienia?

Minimalny próg przystąpienia to 3 ETH w dowolnej wspieranej kryptowalucie.

Gdzie mogę zobaczyć kod źródłowy smart kontraktu?

Kod źródłowy smart kontraktu zostanie opublikowany na GitHub.

Czy istnieje próg maksymalny zebranych funduszy?

Maksymalna ilość zebranych funduszy nie może przekroczyć 20 milionów dolarów.

Pytania dotyczące tokenu MIRA

Co zapewnia wasz token?

Token posiada wartość użytkową, zapewniając możliwość tworzenia kontenerów MiraBox użytkownikom korzystającym z platformy.

Kiedy otrzymam moje tokeny MIRA?

Pojawią się one natychmiastowo na koncie. Mogą zostać użyte po wystartowaniu produktu lub, kiedy tokeny pojawią się na giełdzie.

Jak mogę kupić tokeny MIRA?

Tokeny mogą zostać zakupione z najwyższą zniżką podczas pre-ICO, oraz z mniejszymi zniżkami podczas ICO.
Płatności są akceptowane w BTC, ETH, LTC, ETC, DASH.

Gdzie i jak przechowywać tokeny MIRA?

Tokeny MIRA mogą być przechowywane w dowolnym portfelu wspierającym standard ERC-223.

Czy powstaną dodatkowe tokeny po zakończonym ICO?

Żadna dodatkowa emisja tokenów nie została zaplanowana.

Czy tokeny MIRA będą dostępne na giełdach po ICO?

Tak, zostanie to ogłoszone w późniejszym czasie.

Czy tokeny MIRA akceptują standard ERC-223? Czy mogę je wysłać to portfelu ETH stron trzecich?

Tak, tokeny MIRA są w pełni kompatybilne z standardem ERC-223 i mogą zostać przesłane do portfeli ETH stron trzecich.

Ile tokenów MIRA zostanie sprzedanych podczas ICO?

Całkowita ilość wyprodukowanych tokenów MIRA wynosi 30.77 miliona. 78% tych tokenów będzie dostępnych na sprzedaż.

Pytania dotyczące produktu MiraLab

Co będzie głównym źródłem dochodu MiraLab?

Firma planuje generować dochód poprzez tworzenie i sprzedaż NominalBoxów, MultiBoxów oraz SmartBoxów, jak również odkupywanie MiraBoxów od wszystkich chętnych użytkowników z obniżką ich wartości nominalnej. Po szczegółowy plan ekonomicznego rozwoju firmy, przeczytaj white paper.

Czym jest MiraBox?

MiraBox to kluczowy element ekosystemu Mira; jest to zaszyfrowany plik kontenerowy, który może zawierać tokeny lub dowolne pliki. Składa się z otwartej oraz zamkniętej części. W otwartej części, możesz zobaczyć adresy portfeli, na których przechowywane są fundusze. W zamkniętej części, możesz uzyskać dostęp do klucza prywatnego. Otwarcie zamkniętej części możliwe jest tylko poprzez wprowadzenie hasła do pojemnika. W tym przypadku, serwis zawsze będzie wiedział czy kontener został otwarty, czy nie. Dowiedz się więcej o typach MiraBoxów poniżej.

Czym jest MiraWallet?

MiraWallet Desktop to program o otwartym kodzie źródłowym stworzonym do pracy z kontenerami MiraBox. Może być także użyty w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu miralab.io jest nieosiągalna. Kopiuje funkcjonalność MiraLab. MiraWallet Mobile to aplikacja na smartfony oparte na iOS oraz Android, funkcjonująca podobnie do portfeli w aplikacjach. W tym przypadku, tokeny przechowywane są jedynie MiraBoxach użytkownika. Posiada te same cechy jak serwis miralab.io.

Czym jest MiraLab?

Miralab.io to serwis online stworzony do pracy z MiraBoxami. W pierwszej wersji, użytkownicy będą mogli tworzyć, sprzedawać i otwierać MiraBoxy. W kolejny wersjach, funkcjonalność MiraLab będzie podobna do portfela online, gdzie tokeny są przechowywane tylko przez użytkowników.

Jak działa procedura pakowania kontenerów?

Prywatna część kontenera jest asymetrycznie szyfrowana serią kluczy uformowanych przez losową grupę węzłów; wynik jest symetrycznie szyfrowany lokalnie przez użytkownika.

Czym jest SmartBox?

Jest to kontener MiraBox, którego otwarcie wymaga spełnienie określonych warunków (dokładna data, określona wartość kryptowaluty, potwierdzenie od strony trzeciej oraz wiele więcej.) Zostają one ustalone podczas tworzenia kontenera, podobnie jak konstruktor. Bezpieczeństwo SmartBoxa zapewnione jest poprzez osiągnięcie konsensusu niezależnej grupy Smart Oracli działających w mechaniźmie Proof-of-stake (Pos).

Czym jest NominalBox?

NominalBox to gotowy MiraBox z predefiniowaną wartością (na przykład 0.1ETH, 0.05BTC, 0.1ETC). MiraBoxy te mogą zostać wymienione jak rachunki. Są analogiczne do kodów BTC-e (WEX), lecz przechowywanie tokenów nie jest scentralizowane (są zawarte w MiraBoxach, których tożsamość jest potwierdzona przez MiraNet), przez co nie polegają na dostępności serwisu.

Czym jest OpenBox?

Jest to MiraBox, którego zawartość może zostać obejrzana poprzez przesłanie pliku do MiraLab lub MiraWallet. Możesz go otworzyć tylko po podaniu hasła.

Czym jest MultiBox?

MultiBox to MiraBox z dodatkową zawartością, w postaci jednego lub więcej typu tokenów, jak również dowolnego dokumentu o rozmiarze nie przekraczającym 25MB, w zamkniętej lub otwartej części MiraBoxa.

Czym jest PrivateBox?

Jest to anonimowy kontener. Tylko jego twórca wie, co znajduje się w środku.

Czym jest MiraNet?

Jest to blockchain oparty na Ethereum, składający się z węzłów użytkowników. Każdy użytkownik z wystarczającą ilością tokenów Mira może stworzyć węzeł.